Biography

Author Picture

Ayten Keskin

Ayten Keskin Konya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve öğretmen okulunu Konya’da okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünü bitirdi. Ankara’da çeşitli ortaokul, lise ve yüksek okulda İngilizce öğretmenliği yaptı. TRT, Film ve Radyo ile Eğitim Mer- kezi’nin düzenlediği kursu bitirerek televizyon programcılığı serti- fikası aldı.
Ankara’da İngilizce öğretmenliği yaptığı sırada Hollanda Büyükel- çiliği Eğitim Ataşeliği’nin isteğiyle 1981 yılı sonunda Hollanda’ya anadili ve kültürü öğretmeni olarak gitti. Uzun yıllar Rotterdam’ın çeşitli semtlerindeki okullarda Türk çocuklarına ana dili ve kültürü dersleri verdi. Mesleğini sürdürürken birçok Türk kadın örgütünde kurucu üye oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Öğretmen- likten emekli olunca da gönüllülük temelinde eğitim konusunda ça- lışmalarını sürdürdü.
Down sendromlu yeğeninin yaşama tutunmasına katkıda bulunmak ve Hollanda eğitim sistemine uyum sağlayabilmesine yardımcı ola- bilmek için konuyla ilgili değişik kurslar ve workshoplar takip etti. Kurslarda öğrendiklerini ve programları pratik yaşamda yeğeninin yaşamına uygulayarak, çok olumlu ve şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Yaz tatillerinde Ankara’da karşılaştığı engelli çocuk ailelerine ve engellilere eğitim veren okullarda çalışan öğretmenlere öğrendik- lerini anlatarak engellilerin eğitimine katkıda bulunmaya çalıştı. Bu okullardaki eğitimcilerin “Bu deneyimlerinizi yazarsanız bu çocuk- ların ailelerine de çok yardımcı olursunuz” önerileri doğrultusunda çalışmalara başladı. İlk zamanlar ona çok uzakta olan bu düşünce daha sonra bir tutkuya dönüştü. Elinizdeki bu kitap bu çabanın ve yılların tecrübe ve deneyimlerinin ürünüdür.
Hollanda ve Türkiye’de yaşamını sürdüren Ayten Keskin Down sendromlu çocuklar üzerine çalışmalarını her iki ülkede de devam ettirmektedir.