Biography

Author Picture

Aytül Ergezer Tapari

Aytül Ergezer Tapari ozan tarzı ölçülü şiir geleneğimizin tüm ölçüleriyle yazdığı şiirlerine kendi gönül sesini de katmış. Özellikle Kars ve çevresi insanının çevreye karşı duyarlılığıyla kaleme aldığı şiirlerine bir de pastoral doğa betimlemelerini eklemiş. O nedenle dizeler arasına saklanmış betimlemeler zaman zaman okuyucuya şairin büyüdüğü coğrafyayı gezinme olanağı sağlıyor. Bu özel anlatım durumu da ozanın kendine özgü üslubunun varolmasında belirleyici olmuş. Bu da Tapari’nin ozan kimliğinin belirleyicisi.